Hypertenzia – vysoký krvný tlak. Príznaky, príčiny, riziká a komplikácie

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) patrí k bežným zdravotným stavom, pri ktorom dochádza k dlhodobému pôsobeniu zvýšeného tlaku krvi na steny ciev, čo vedie k rozvoju rôznych zdravotných problémov, napríklad ochorení srdca.

Hodnota krvného tlaku závisí od objemu krvi, ktoré vaše srdce prečerpá za jednotku času a od veľkosti odporu, ktorý kladú tepny na pretekajúcu krv. Čím viac krvi vaše srdce prečerpáva a čím užšie sú vaše tepny, tým vyšší je váš krvný tlak. Hodnota krvného tlaku sa udáva v milimetroch ortuti (mm Hg). Má dve čísla.

Vyššie číslo udáva tzv. systolický tlak. Je to tlak v tepnách v momente úderu srdca.

Spodné číslo udáva diastolický tlak, čo je tlak v tepnách medzi jednotlivými údermi srdca.  

O hypertenzii sa hovorí aj ako o tichom zabijakovi, keďže ho môžete mať aj roky bez toho, aby ste pociťovali akékoľvek zdravotné problémy. Naopak, nízky tlak dá o sebe vedieť ihneď v podobe mdloby a pocitov na odpadnutie.

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko vážnych zdravotných problémov vrátane srdcového infarktu a mozgovej príhody. Našťastie je ho možné ľahko odhaliť pravidelným používaním tlakomera. V prípade, že si nameriate vysoký krvný tlak (v pokoji, mimo fyzickej aktivity), čo najskôr kontaktujte svojho lekára, aby vám stanovil vhodnú liečbu na jeho kontrolu.

Príznaky

Poväčšine sa hypertenzia nijako zvlášť neprejavuje. U niekoľkých ľudí sa môžu objaviť bolesti hlavy, dýchavičnosť alebo krvácanie z nosa, avšak tieto symptómy nie sú nejak zvlášť špecifické a objavujú sa spravidla až v prípade, že vysoký krvný tlak dosiahne závažné alebo život ohrozujúce štádium.

hypertenzia
zdroj: Pexels

Kedy je potrebné navštíviť lekára

Meranie krvného tlaku je súčasťou každej preventívnej prehliadky, ktorú by mal každý dospelý človek vo vlastnom záujme absolvovať aspoň raz za 2 roky.

V prípade, že máte viac ako 40 rokov alebo máte od 18 do 39 rokov a zvýšené riziko vysokého krvného tlaku, požiadajte svojho lekára o meranie krvného tlaku raz ročne.

Krvný tlak by sa mal vo všeobecnosti kontrolovať v oboch ramenách, aby sa zistil rozdiel. Pri samotnom meraní je dôležité používať manžetu vhodnej veľkosti na hrúbku ramena.

Lekár vám pravdepodobne odporučí častejšie meranie, ak vám už bol diagnostikovaný vysoký krvný tlak alebo máte iné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. Deťom vo veku 3 rokov a starším sa krvný tlak zvyčajne meria v rámci každoročných preventívnych prehliadok.

Bežné prístroje na meranie krvného tlaku, ktoré možno kúpiť v lekárňach, môžu poskytnúť užitočné informácie o vašom krvnom tlaku. Dôležité je hlavne dbať na správne prevedenie merania, čo vám môže vysvetliť váš lekár.

Európska spoločnosť pre hypertenziu a Európska kardiologická spoločnosť uvádza hodnoty krvného tlaku ako sú uvedené v tabuľke:

Systolický tlak v mm HgDiastolický tlak v mm Hg
Optimálny tlak krvimenej ako 120menej ako 80
Normálny tlak krvi120 – 12980 – 84
Vysoký normálny tlak krvi 130 – 13985 – 89
Hypertenzia 1. stupňa – mierna 140 – 15990 – 99
Hypertenzia 2. stupňa – stredne závažná 160 – 179100 – 109
Hypertenzia 3. stupňa – závažná 180 – 209110 – 120
Hypertenzia 4. stupňa – veľmi závažná210 a viacviac ako 120
Izolovaná systolická hypertenziaviac ako 140menej ako 90

Príčiny

Existujú dve typy hypertenzie.

Primárna (esenciálna) hypertenzia

Nie je možné určiť jej príčinu u väčšiny dospelých. Tento typ vysokého krvného tlaku má tendenciu vyvíjať sa postupne počas mnohých rokov.

Sekundárna hypertenzia

Niektorí ľudia majú vysoký krvný tlak spôsobený základným ochorením. Tento typ vysokého krvného tlaku, nazývaný sekundárna hypertenzia, sa zvykne objaviť náhle a spravidla spôsobuje vyššie hodnoty krvného tlaku ako u primárnej hypertenzie. K sekundárnej hypertenzii môžu viesť rôzne stavy a lieky, napríklad:

 • obštrukčné spánkové apnoe (prerušované dýchanie počas spánku)
 • ochorenia obličiek
 • nádory nadobličiek
 • problémy so štítnou žľazou
 • vrodené cievne vady
 • niektoré lieky ako je antikoncepcia, lieky na nachladnutie, dekongestíva (znižujú prekrvenie a opuch slizníc), lieky proti bolesti a niektoré lieky na predpis
 • nelegálne drogy ako je kokaín alebo amfetamíny

Rizikové faktory

Hypertenzia má mnoho rizikových faktorov ako je:

 • vek – riziko vysokého krvného tlaku sa zvyšuje s vekom. Približne do veku 64 rokov je vysoký krvný tlak častejší u mužov. U žien je pravdepodobnosť vzniku vysokého krvného tlaku vyššia po 65. roku života.
 • Rasa – vysoký krvný tlak je obzvlášť častý u černochov a často sa vyvíja v skoršom veku ako u belochov. Závažné komplikácie, napríklad mŕtvica, srdcový infarkt a zlyhanie obličiek, sú tiež častejšie u černochov.
 • Rodinná anamnéza – ak sa niekto z rodiny lieči na vysoký krvný tlak, tak je vyššia pravdepodobnosť, že s ním budete mať problém aj vy.
 • Nadváha alebo obezita – čím viac vážite, tým viac krvi potrebujete na zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami. So zvyšujúcim sa prietokom krvi cievami sa zvyšuje aj tlak na steny tepien.
 •  Nedostatok pohybu – sedavé typy ľudí majú zvyčajne vyššiu srdcovú frekvenciu. Čím vyššia je vaša srdcová frekvencia, tým ťažšie musí vaše srdce pracovať pri každom sťahu a tým silnejšie pôsobí na vaše tepny. Nedostatok fyzickej aktivity zvyšuje aj riziko nadváhy.
 • Fajčenie alebo žuvanie tabaku – zvyšuje krvný tlak takmer okamžite, navyše chemické látky obsiahnuté v tabaku môžu poškodiť výstelku stien vašich tepien. To môže spôsobiť zúženie vašich tepien a zvýšiť riziko srdcových ochorení. Rovnako aj pasívne fajčenie môže zvýšiť riziko srdcových ochorení.
 • Presolené jedlá – príliš veľa sodíka v strave môže spôsobiť, že vaše telo zadržiava tekutiny, čo zvyšuje krvný tlak.
 • Nízky príjem draslíka v strave – draslík pomáha vyrovnávať množstvo sodíka v bunkách. Správna rovnováha je potrebná pre zachovanie zdravého srdca. Ak nemáte v strave dostatok draslíka alebo ho stratíte príliš veľa v dôsledku dehydratácie alebo iných zdravotných ťažkostí, môže sa vám v krvi hromadiť sodík.
 • alkoholizmus – môže časom poškodiť vaše srdce. Konzumácia viac ako jedného nápoja denne u žien a viac ako dvoch nápojov denne u mužov môže ovplyvniť váš krvný tlak. Piť je potrebné s mierou.
 • Príliš veľa stresu – veľa stresu môže viesť k dočasnému zvýšeniu krvného tlaku. So stresom sa spája aj množstvo zlých návykov ako je prejedanie sa, pitie alkoholu, alebo fajčenie, ktoré prispievajú k ďalšiemu zvyšovaniu krvného tlaku.
 • Niektoré chronické ochorenia – riziko vysokého krvného tlaku môžu zvyšovať aj niektoré chronické ochorenia vrátane ochorenia obličiek, cukrovky a spánkového apnoe.

Niekedy k vysokému krvnému tlaku prispieva aj tehotenstvo.

Hoci sa hypertenzia najčastejšie vyskytuje u dospelých, rizikové môžu byť aj deti. U niektorých detí je vysoký krvný tlak spôsobený problémami s obličkami alebo srdcom. U čoraz väčšieho počtu detí však k vysokému krvnému tlaku prispievajú nesprávne životné návyky, napríklad nezdravá strava a nedostatok pohybu.

Komplikácie

Nadmerný tlak krvi na steny tepien poškodzuje ako cievy, tak aj orgány. Čím vyšší je váš krvný tlak a čím dlhšie je organizmus vystavovaný jeho pôsobeniu, tým väčšie škody spôsobuje.

Neliečená hypertenzia môže viesť ku komplikáciám vrátane:

 • srdcového infarktu alebo mozgovej príhody – vysoký krvný tlak môže spôsobiť kôrnatenie a zhrubnutie tepien (aterosklerózu), čo môže viesť k srdcovému infarktu, mŕtvici alebo iným komplikáciám.
 • Aneuryzmy – hypertenzia môže spôsobiť oslabenie a vydutie vašich ciev a vznik aneuryzmy. Prasknutie aneurizmy je život ohrozujúci stav (ľudovo sa tomu vraví, že niekomu „praskne cievka v hlave“).
 • Zlyhania srdca – aby srdce mohlo pumpovať krv proti vyššiemu tlaku vo vašich cievach, musí pracovať intenzívnejšie. To spôsobuje zhrubnutie stien (hypertrofia) ľavej komory srdca. Vo výsledku má zhrubnutý sval problém prečerpať dostatok krvi na uspokojenie potrieb vášho tela, čo môže viesť k zlyhaniu srdca.
 • Oslabenia a zúženia ciev v obličkách – zabraňuje normálnemu fungovaniu týchto orgánov.
 • Zhrubnutia, zúženia alebo roztrhnutia ciev v očiach – môže viesť k strate zraku.
 • metabolického syndrómu – tento syndróm je skupina porúch metabolizmu vášho tela vrátane zvýšeného obvodu pása, vysokých triglyceridov, zníženého cholesterolu lipoproteínov vysokej hustoty (HDL) („dobrý“ cholesterol), vysokého krvného tlaku a vysokej hladiny inzulínu. Tieto stavy zvyšujú pravdepodobnosť vzniku cukrovky, srdcových ochorení a mŕtvice.
 • problémom s pamäťou alebo porozumením – hypertenzia môže ovplyvniť aj schopnosť myslieť, pamätať si a učiť sa. Problémy s pamäťou alebo chápaním pojmov sú častejšie u ľudí s vysokým krvným tlakom.
 • demencia – zúžené alebo zablokované tepny môžu obmedziť prietok krvi do mozgu, čo vedie k určitému typu demencie (vaskulárna demencia). Cievnu demenciu môže spôsobiť aj cievna mozgová príhoda, ktorá preruší prietok krvi do mozgu.
 1. healthline.com
 2. mayoclinic.org

Avatar photo
Mgr. Lukáš Žid, PhD.

Internet je plný protirečivých tvrdení a falošných sľubov, tak som si povedal, že prečo doň nevniesť trochu vedecky overených faktov. Ako vyštudovaný chemik som prišiel do kontaktu aj s biológiou a farmáciou. Venoval som sa štúdiu pokročilých inteligentných nosičov liečiv. Moju pozornosť však upútali aj zaujímavé biochemické procesy v tele, a to akú úlohu v nich zohrávajú jednotlivé vitamíny, minerály a nutrienty. Tento záujem prerástol až vo vášeň a tak vám prinášam nie len články, ale aj funkčné a účinné produkty z oblasti zdravia.