O nás

  • Chcete byť zdravý?

  • Zaujíma Vás, ako si zdravie uchovať, aké doplnky výživy máme a ako sa v záplave rôznych druhov doplnkov výživy vyznať?

  • Nebaví Vás už čítať dezinformačné články častokrát s nepresným prekladom a pochybnými zdrojmi?

  • Chcete prijímať vitamíny, minerály a stopové prvky v najlepšej možnej forme?

  • Záleží Vám na udržateľnom rozvoji ľudskej spoločnosti?

Pokiaľ ste na tieto otázky odpovedali kladne, dovoľte mi privítať Vás na webovom portáli Lumedik.sk!

Naším cieľom je priniesť na trh účinné preparáty vitamínov, minerálov, doplnkov výživy v najlepšej možnej forme a kvalite a zároveň formou blogu vzdelávať ľudí v oblasti doplnkovej výživy a benefitov, ktoré prináša.

O nás

Môj príbeh

Volám sa Lukáš Žid a som zakladateľom spoločnosti Lumedik s. r. o. Moja cesta za poznávaním ľudského tela, liečivej sily prírody a doplnkov výživy sa začala už v mladom veku, keď som ako dieťa chodieval k starým rodičom. Bol som ponorený do čítania encyklopédií a špeciálne jedna kniha sa mi vryla do pamäti – Zdravie z Božej lekárne od Márie Trebenovej. Snažil som sa zmierniť babkine bolesti nôh a tak som chodieval do prírody a zbieral liečivé byliny, ktoré som následne sušil alebo drvil a prikladal jej to na nohy. Bolo to obdobie, v ktorom som sa rozhodol, že chcem pomáhať ľuďom zmierňovať ich bolesti a dať im nádej na lepší zajtrajšok. Postupne som sa začal zaujímať, aké konkrétne látky stoja za liečivou silou niektorých rastlín. Hodiny chémie mi na to dali odpoveď a ja som vedel, ako to dosiahnuť. Po ukončení gymnázia som sa prihlásil na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika na odbor chémia. Bakalárske štúdium som ukončil obhajobou práce venovanej zle zbaleným proteínom a ochoreniam, ktoré spôsobujú, napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, Creutzfeldtova-Jakobova choroba, kuru, Wilsonova choroba a i. Na magisterskom štúdiu som sa venoval štúdiu mezopórovitej siliky a jej využitiu ako inteligentného nosiča pre široké spektrum liečiv.  Jej použitím možno zvýšiť účinnosť liečiv ich presným cielením priamo do postihnutého tkaniva. V danej téme som pokračoval a viac ju rozvinul na doktorandskom štúdiu pod vedením p. prof. RNDr. Vladimíra Zeleňáka, DrSc., na ktorom predmetom môjho záujmu bolo použitie mezopórovitej siliky aj pri liečbe rakoviny.

Naše hodnoty

Vedecký prístup

Dôvera

Inovácie

Myslíme ekologicky

Úprimnosť

Vysoká kvalita