Riboflavín (vitamín B2) – všetky informácie na jednom mieste

Riboflavín, známy ako vitamín B2, patrí medzi vo vode rozpustné vitamíny. Je prirodzene prítomný v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, no je dostupný aj ako doplnok stravy. V potravinárstve je mnohokrát označovaný ako E 101, a teda nie všetky nami obávané éčka sú na zahodenie. Riboflavín je dôležitou zložkou koenzýmov (pre zvedavcov: flavinadenínnukleotidu (FAD) a flavínmononukleotidu (FMN)), ktoré sa zúčastňujú pri metabolizme a tvorbe energie. Viac než 90 % riboflavínu v našom tele sa nachádza práve vo forme vyššie spomenutých koenzýmov. V krvi sa jeho obsah pohybuje okolo 80 až 200 µg/L [1].

štruktúra riboflavínu

Riboflavín má v ľudskom tele nepostrádateľný význam, pretože sa zúčastňuje metabolizmu cukrov, tukov a aminokyselín, čím priamo ovplyvňuje energetické premeny v každej jednej bunke organizmu [1]. Zúčastňuje sa premeny karbohydrátov na adenozíntrifosfát, tzv. ATP, ktorý predstavuje zásobáreň energie pre bunky nášho tela. Riboflavín je taktiež dôležitý pre tvorbu nových buniek (prispieva k tvorbe pokožky, vlasov, nechtov), zúčastňuje sa obnovy červených krviniek, správnej funkcie obehového a nervového systému,  chráni sliznice dýchacej, tráviacej a močovej sústavy, podieľa sa na regulácii syntézy niektorých hormónov, napr. inzulínu, tyroxínu, somatotropínu a v neposlednom rade podobne ako retinol (jedna z foriem vitamínu A), ovplyvňuje videnie za šera (pre zvedavcov: je to kvôli tomu, že riboflavín je schopný prevádzať krátke vlny modrého svetla na žltozelené) [2].

Naše telo dokáže tento vitamín získať z potravy, a teda zabezpečiť si aj potrebné množstvo energie pre mnohé bunkové procesy. Jednou zo zaujímavostí je, že ľudské telo nedokáže absorbovať naraz viac ako 27 mg riboflavínu, pričom väčšina je absorbovaná v lačníku (stredný úsek tenkého čreva) [3]. Ukladá sa v pečeni, v srdci alebo v obličkách, pričom ak sa do tela dostane nadbytočné množstvo, riboflavín sa buď neabsorbuje, alebo sa ihneď vylúči močom von z tela [1]. Nedostatok riboflavínu má vplyv na metabolizmus vitamínu B6, niacínu, folátu alebo železa.

VEDELI STE?

Riboflavín je žltej farby a po vystavení ultrafialovému (UV) žiareniu prirodzene svieti (fluoreskuje) [4]. Ultrafialové a viditeľné svetlo môže teda rýchlo rozložiť riboflavín a jeho deriváty, a preto by sa potraviny, ktoré ho obsahujú (mlieko, chlieb, vajíčka) mali uchovávať na tmavom mieste, bez prístupu slnečného žiarenia [5].

Trochu histórie

Riboflavín, a teda už spomínaný vitamín B2, má za sebou pomerne dlhý a zaujímavý historický príbeh. Poďme sa na neho spoločne pozrieť.

Riboflavín (vitamín B2) - všetky informácie na jednom mieste

V roku 1872, anglický chemik Alexander Wynter Blyth, prvýkrát pozoroval v mlieku žltozelenú látku. V 20. rokoch 20. storočia bol riboflavín považovaný za faktor nevyhnutný na prevenciu pelagry (ochorenie vznikajúce z nedostatku niacínu – vitamínu B6).

Do roku 1927 bolo sériou mnohých experimentov preukázané, že vitamín B sa skladá z dvoch častí – anti-neuritického faktora B1 (tiamín) a tepelne stabilnejšieho faktora B2, pričom maďarsko-americký biochemik, Paul Gyorgy, zistil, že faktor B2 je v skutočnosti komplex dvoch faktorov, a to dovtedy nepoznaného riboflavínu a antipelagra (niacín) [6].

V roku 1932 bol zistený zaujímavý jav. Gyorgy v spolupráci s chemikom Richardom Kuhnom a lekárom Th. Wagner-Jaureggom na univerzite v Heidelbergu zistili, že potkany bez B2 neboli schopné priberať. Preto izolovali B2 z kvasiniek a zistili prítomnosť jasne žlto-zeleného fluorescenčného produktu, ktorý po následnom podaní potkanom obnovil ich normálny rast. Rast potkanov bol priamo úmerný množstvu fluorescenčného produktu, ktorý bol objavený už skôr, a to vedcami Warburgom a Christianom, ktorí ho objavili v mlieku a nazvali žltým oxidačným kvasom s neznámou funkciou. Gyorgy, Kuhn a Warner-Jauregg dali tomuto kvasu o pár rokov neskôr názov flavín.

V roku 1933, vedecký tím z Heidelbergu bol prvý, ktorý izoloval kryštalický flavín z mlieka, a preto dostal názov laktoflavín. Následne pokračovala izolácia podobných flavínov z mnohých ďalších zdrojov, napríklad z vaječného bielka (ovoflavín) alebo pečene (heptaflavín). Keďže boli všetky tieto zlúčeniny chemicky identické, v roku 1937 bol stanovený názov riboflavín, a teda vitamín B2 dostal svoj oficiálny občiansky preukaz. ?

Aké funkcie plní riboflavín v našom organizme?

Aktívne formy riboflavínu, FAD a FMN, patria medzi prostetické skupiny mnohých enzýmov – oxidoreduktáz (flavoproteínov), z ktorých si vymenujeme aspoň týchto pár:

 • oxidáza α-aminokyselín – podieľa sa na deaminácii aminokyselín
 • aldehyddehydrogenáza – zúčastňuje sa rozkladu aldehydov
 • sukcinátdehydrogenáza – enzým citrátového cyklu; nevyhnutný pre metabolizmus acyl-CoA
 • acyl-CoA-dehydrogenáza – zúčastňuje sa prvého dehydrogenačného stupňa β-oxidácie mastných kyselín
 • NADH dehydrogenáza – súčasť dýchacieho reťazca v mitochondriách
 • NADPH – oxidáza – súčasť imunitného systému, fagocytózy a ochrany proti bakteriálnym infekciám a nádorovým bunkám
 • xanthinoxidáza – je nevyhnutná pri degradácii purínov, zúčastňuje sa oxidácie hypoxantínu a xantínu na kyselinu močovú [7]

Vitamín B2 je potrebný pre každú bunku nášho tela a pôsobí všestranne, t.j. je potrebný pre rast a celkové zdravie človeka. Ako už bolo spomenuté, plní mnoho funkcií, ako napríklad:

 • zúčastňuje sa energetického metabolizmu mitochondrií; metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín, zúčastňuje sa tvorby energie a umožňuje telu využívať kyslík [1]
 • pôsobí ako antioxidant – redukuje oxidovaný glutatión (GSSG) na GSH; je potrebný pre normálne videnie a zdravie očí, dokonca užívanie riboflavínu v kombinácii s niacínom predchádzať vzniku šedého zákalu [2]
 • zúčastňuje sa detoxikácie homocysteínu (metyléntetrahydrofolátreduktáza, MTHFR); znižuje hladinu homocysteínu v krvi o 26 – 40 % [8]
 • je dôležitý pre správny priebeh tehotenstva – dostatočné množstvo riboflavínu predchádza vzniku preeklampsie (vysoký krvný tlak vo vysokom štádiu tehotenstva)[9]
 • zúčastňuje sa hematopoézy, obnovy červených krviniek, správneho spracovania železa v našom tele [1]
 • pomáha predchádzať migrénam – vyššie dávky riboflavínu, t.j. okolo 400 mg/deň výrazne znižujú prepuknutie migrenóznych stavov

VEDELI STE?

Pravidelné užívanie riboflavínu znižuje počet migrenóznych záchvatov približne o tretinu [10]

 • prevencia nádorových ochorení – riboflavín pôsobí ako koenzým spolu s rôznymi enzýmami cytochrómu P450, a tým sa podieľa na metabolizme toxínov a liekov. Môže tiež predchádzať poškodeniu DNA spôsobeného karcinogénmi [4]. Riboflavín pôsobí ako fotosenzibilátor, a teda, môže mať významný vplyv vo fotodynamickej terapii nádorových ochorení. Bolo preukázané, že pod vplyvom svetla, podanie riboflavínu znížilo poškodenie DNA v pečeni a v obličkách u myší. Avšak, na ľuďoch to overené nebolo, preto môžeme len dúfať, že v budúcnosti bude riboflavín účinným doplnkom chemoterapeutickej liečby [11].
 • prevencia hypertenzie a srdcovocievnych ochorení – riboflavín (vo forme FAD) je potrebný ako kofaktor pre kľúčový enzým metabolizujúci foláty, MTHFR. Riboflavín plní ochrannú úlohu pred hypertenziou u jedincov s génom MTHFR C677T, teda ľudí, ktorí vykazujú vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení v dôsledku zvýšenej tvorby homocysteínu (MTHFR)[12].

Koľko riboflavínu naše telo potrebuje denne prijať?

Na základe výsledkov výskumov a analýz, EFSA (European Food Safety Authority) špecifikovala nasledujúce množstvá mikronutrientu pre jednotlivé skupiny obyvateľstva:

Skupiny obyvateľstvaAR (mg/deň)PRI (mg/deň)
kojenec0,4
1-3 roky0,50,6
4-6 rokov0,60,7
7-10 rokov0,81,0
11-14 rokov1,11,4
Žena (15-17 rokov)1,341,61
Muž (15-17 rokov)1,381,66
Dospelý jedinec (≥18 rokov)1,31,6
Tehotenstvo1,51,9
Kojenie1,72,0

Vysvetlivky: AR – average requirements (priemerná požiadavka), PRI – population reference intake (opulačný referenčný príjem). Podrobnejšie sa jednotlivým skratkám pri výživových hodnotách venuje samostatný článok.

Aké sú prejavy nedostatku riboflavínu?

Keďže má riboflavín v našom tele nepostrádateľný význam, jeho nedostatok sa koniec koncov prejaví takmer vo všetkých oblastiach nášho zdravia. Ak vám lekár povie, že máte ariboflavinózu, tak trpíte nedostatkom vitamínu B2, ktorý sa veľmi často vyskytuje ruka v ruke s nedostatkom iných vo vode rozpustných vitamínov. V rozvinutých krajinách sa vyskytuje vo veľmi malej miere, pretože disponujeme dostatočným množstvom potravín bohatých na riboflavín.

žena v čiernom unavená ležiaca na pohovke

Medzi príznaky nedostatku vitamínu B2 patria:

 • poruchy metabolizmu – metabolizmus železa, kyseliny folovej a vitamínov B3 a B6
 • únava, vyčerpanosť
 • poruchy vstrebávania železa (anémia) – zníženie počtu červených krviniek
 • migrény
 • svalová slabosť
 • úzkosti a depresie – v dôsledku metabolického poškodenia nervového systému
 • kožné problémy – suchá, popraskaná koža, svrbivé kožné škvrny najmä v okolí úst, nosa, uší, genitálií
 • vypadávanie vlasov
 • zápaly slizníc – bolesť hrdla, začervenanie a opuch hrtanu a mukóznych membrán ústnej dutiny
 • zápal a začervenanie jazyka
 • edém na ústach, bolestivé fisúry alebo ragády pier (cheliosis)
 • svrbenie očí, svetloplachosť, vaskularizácia rohovky, zvýšené riziko tvorby šedého zákalu – zakalenie očnej šošovky
 • hypertenzia – vysoký krvný tlak, zvýšená hladina homocysteínu
 • poruchy reprodukčného systému [13]

Kto môže trpieť nedostatkom riboflavínu?

bruško tehotnej ženy

Príjem vitamínu B2 je extrémne dôležitý najmä pre tehotné a dojčiace ženy, u ktorých v dôsledku jeho nedostatku hrozí stav preeklampsie, a teda zvýšeného krvného tlaku vo vysokom štádiu tehotenstva, čo predstavuje riziko ako pre matku, tak aj pre plod.

Znížené hladiny flavokoenzýmov spôsobujú mitochondriálnu dysfunkciu, zvyšujú oxidačný stres, interferujú s uvoľňovaním oxidu dusnatého a rozširovaním ciev, čo úzko súvisí s preeklampsiou [9].

Ďalšou rizikovou skupinou sú športovci, ktorí majú v priemere vyššiu potrebu príjmu riboflavínu, v dôsledku zvýšenej fyzickej aktivity a špeciálne upravenej stravy [14].

Rizikovou skupinou sú aj vegetariáni alebo vegáni (pretože väčšinou nekonzumujú potraviny bohaté na vitamín B2) a ľudia s laktózovou intoleranciou (nekonzumujú mlieko a mliečne výrobky bohaté na riboflavín) [15].

opitý chlap ležiaci na stole

Zvýšené riziko nedostatku riboflavínu sa vyskytuje aj u ľudí s nadmernou konzumáciou alkoholu, v dôsledku zníženého príjmu a zhoršenej absorpcie riboflavínu. Riziko nedostatku riboflavínu sa pozoruje aj u ľudí po liečbe antibiotikami alebo jedincov s chorobnými stavmi, ako napr. HIV/AIDS, zápalové ochorenie čriev, cirhóza pečene, chronické respiračné ochorenia, diabetes mellitus, kosáčiková anémia, mitochondriálne myopatie, novoredenecká hyperbilirubínia alebo defekty respiračného reťazca [16].

Predávkovanie riboflavínom? Aké sú symptómy predávkovania?

Riboflavín sa považuje za bezpečný vitamín. Odporúčaná denná dávka pre dospelú osobu je  približne 1,1 – 1,3 mg a užíva sa medzi jedlami, prípadne spolu s jedlom.

Predávkovanie je nepravdepodobné, pretože naše telo dokáže naraz absorbovať najviac 27 mg riboflavínu, a teda ak by sa do nášho tela dostalo prebytočné množstvo, ihneď sa vylúči močom. Doteraz neboli identifikované žiadne toxické alebo škodlivé účinky vysokých dávok riboflavínu u ľudí.

VEDELI STE ?

Zvýšené vylučovanie riboflavínu indikuje silno žlté sfarbenie moču, ale nie je škodlivé [1].

Ako riboflavín interaguje s liekmi a inými látkami?

Zvýšená potreba príjmu riboflavínu sa vyžaduje najmä pri užívaní antidepresív, fenotiazínov, perorálnych kontraceptív (vysoké dávky antikoncepcie spotrebúvajú značné množstvo riboflavínu)[1], inhibítorov proteáz alebo chemoterapii (napr. adriamycín).

rôzne tabletky na žltom pozadí

Deriváty fenotiazínu (antipsychotiká, tricyklické antidepresíva) blokujú premenu riboflavínu na jeho aktívne koenzýmové formy (FAD a FMN) podobne ako antimalariká.

Dlhodobé užívanie fenobarbitolu, antacíd (znižujú kyslosť žalúdka), antibiotík (tetracyklíny) môže zvýšiť rozklad riboflavínu pečeňovými enzýmami, čím sa zvyšuje riziko jeho nedostatku [17].

Vedeli ste, že s riboflavínom špecificky interagujú niektoré látky ? Poďme si teda povedať, ktoré to sú.

 •  Kyselina bóritá – jej zvýšený príjem zvyšuje vylučovanie riboflavínu
 •  Vápnik, železo a zinok – pri nedostatku roboflavínu je narušená aj ich absorpcia
 •  Probenecid (liek na liečbu dny a hyperurikémie; zvyšuje vylučovanie kyseliny močovej močom) – znižuje obličkový klírens (objem krvnej plazmy, ktorý sa za jednotku času prechodom cez obličky očistí od určitej látky) a gastrointestinálnu absorpciu riboflavínu  
 •  hormóny štítnej žľazy – zvyšujú tvorbu FAD a FMN z riboflavínu
 •  fenotiazíny a tricyklické antidepresíva – blokujú tvorbu FAD

Aké formy riboflavínu sa vyskytujú v doplnkoch výživy?

Ak ste vydržali a dočítali tento článok až sem, verím, že ste sa dozvedeli mnoho doteraz pre Vás nepoznaných funkcií vitamínu B2. Kde ho okrem potravy nájdeme ? Ak prídete do lekárne a popýtate si riboflavín, pani magistra Vám v lekárni dá na výber množstvo produktov.

Riboflavín sa v doplnkoch výživy najčastejšie vyskytuje ako riboflavín 5′-monofosfát alebo ako samotný riboflavín.

Samotný riboflavín v množstve 10 mg v jednej tablete sa nachádza v doplnku výživy GENERICA Riboflavin alebo MedPharma Vitamín B2 a slúži na doplnenie dennej dávky. Na trhu sa vyskytujú aj tablety s postupným uvoľňovaním riboflavínu od Naturprodukt B2 Riboflavin alebo Riboflavin od firmy Favea. Medzi mínusy tabliet s postupným uvoľňovaním patrí fakt, že ich nesmú užívať tehotné a dojčiace ženy.

Riboflavín sa objavuje v doplnkoch výživy aj v kombinácii s inými vitamínmi alebo minerálmi, v multivitamínoch a doplnkoch B-komplexu.

Asi každý z nás pozná B-komplex, pri ktorom ide o komplex všetkých vitamínov B (B1, B2, B6, B12, biotín, niacín, kyselina listová, kyselina pantoténová). Táto kombinácia vitamínov sa nachádza v mnohých produktoch, napr. od firmy Generica alebo B-komplex Sanofi.

Riboflavín sa môže kombinovať spolu s vitamínom B12, vitamínom C, kyselinou listovou a železom. Táto kombinácia sa vyskytuje v produkte Iron Gentle od firmy Jamieson.

V kombinácii s enzýmami (proteázami) a extraktmi z grepových semien sa nachádza v produkte EnzyMAX V a napomáha udržiavať normálnu vaginálnu mikroflóru.

MegaHemo

Má významné miesto aj v našom doplnku výživy MegaHemo, kde spolu s vitamínom B6, aktívnou formou kyseliny listovej, aktívnou formou vitamínu B12, ľahko stráviteľnou formou železa, medi a molybdénu prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu.

Najbohatšie zdroje riboflavínu. Ako a z čoho získame riboflavín ?

riboflavín v potravinách

Podobne ako iné minerály alebo vitamíny, aj riboflavín získavame z pestrej a vyváženej stravy. Väčšina potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu obsahuje aspoň malé množstvo riboflavínu. Najbohatšími zdrojmi riboflavínu sú:

 • Hovädzia pečeň – jedna porcia (približne 100 g) varenej pečene obsahuje približne 2,9 mg riboflavínu, čo predstavuje dvojnásobok dennej dávky.
 • Červené mäso – hovädzina je zdravým zdrojom mnohých B vitamínov vrátane riboflavínu. Približne 100 g hovädzej sviečkovej obsahuje 0,4 mg riboflavínu, čo predstavuje 31 % dennej odporúčanej dávky.
 • Mlieko a mliečne produkty – pohár mlieka alebo jeden kelímok jogurtu obsahuje približne jednu tretinu dennej dávky riboflavínu. Z mliečnych výrobkov získavame okrem riboflavínu súčasne aj vápnik a bielkoviny. Zaujímavosťou je, že približne 50 % riboflavínu v mlieku uskladneného v sklenenej fľaši môže byť zničených po 2 hodinovom vystavení priamemu slnečnému svetlu [7].
 • Vajíčka – vaječné žĺtky sú bohaté na vitamíny B, vrátane riboflavínu. Jedno celé vajíčko obsahuje 0,2 mg vitamínu B2, čo predstavuje asi 15 % dennej odporúčanej dávky.
 • Mušle a morské plody – mušle obsahujú tretinu dennej dávky riboflavínu. Pre gurmánov, ktorí radi experimentujú, mäkkýše sú súčasťou zdravej výživy srdca.
 • Ryby – čerstvý losos obsahuje okrem množstva minerálov aj vitamíny, medzi ktorými nesmie chýbať ani riboflavín. 100 g čerstvého lososa obsahuje približne 0,17 mg vitamínu B2.
 • Cereálie a cereálne produkty – väčšina raňajkových cereálií alebo cereálnych produktov je obohatená nielen o riboflavín, ale aj o ďalšie vitamíny skupiny B. Jedna porcia cereálií obohatených o riboflavín obsahuje zvyčajne 100 % dennej odporúčanej hodnoty, t.j. 1,3 mg.
 • Huby – predstavujú výborný zdroj riboflavínu, nielen pre vegetariánov. Pečiarka dvojvýtrusná obsahuje cca 23 % dennej hodnoty riboflavínu.
 • Mandle/ orechy – to, že sú mandle výborným zdrojom bielkovín, vlákniny a zdravého tuku už dávno vieme, ale vedeli ste, že sú tiež výborným zdrojom riboflavínu ? Za hrsť mandlí obsahuje cca 23 % jeho dennej dávky.
 • Zelenina (brokolica, špenát, karfiol) – zelenina okrem veľkého množstva minerálov a vitamínov obsahuje aj dostatočné množstvo vitamínu B2, napríklad 100 g brokolice obsahuje cca 0,11 mg riboflavínu
 • Quinoa –  Quinoa sa stala veľmi rýchlo univerzálnou a jednou z najdravších potravín. Mnohí ňou vo svojom jedálničku nahrádzajú hnedú ryžu. Ak si ich porovnáme, tak        100 g hnedej ryže obsahuje 3 % odporúčanej dennej dávky vitamínu B2, pričom 100 g quinoy až 12 %. Obsahuje taktiež aj vysoký podiel medi, horčíka, zinku, železa, mangánu a antioxidantov[18].

Zaujímavosť na koniec!

Keďže je riboflavín rozpustný vo vode,  jeho veľké množstvo sa stráca varením.  

[1]      Institute of Medicine, “Dietary Reference Intakes for Thiamin , Riboflavin , Niacin , Vitamin B6 , Folate , Vitamin,” pp. 35–50, 1998.

[2]      Handbook of Vitamins. 2007.

[3]      “Present Knowledge in Nutrition,” Nutr. Rev., vol. 56, no. 3, pp. 94–94, 2009, doi: 10.1111/j.1753-4887.1998.tb01705.x.

[4]      “Riboflavin – Health Professional Fact Sheet,” National Institutes of Health, 2021. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Riboflavin-HealthProfessional/ (accessed Sep. 01, 2021).

[5]      A. M. Gaylord, J. J. Warthesen, and D. E. Smith, “Influence of Milk Fat, Milk Solids, and Light Intensity on the Light Stability of Vitamin A and Riboflavin in Lowfat Milk *,” doi: 10.3168/jds.S0022-0302(86)80729-9.

[6]      C. A. Northrop-Clewes and D. I. Thurnham, “The discovery and characterization of riboflavin,” Annals of Nutrition and Metabolism, vol. 61, no. 3. Karger Publishers, pp. 224–230, 2012, doi: 10.1159/000343111.

[7]      B. H, “Antioxidative vitamins in prematurely and maturely born infants.,” Int. J. Vitam. Nutr. Res., vol. 67, no. 5, pp. 321–328, Jan. 1997, Accessed: Sep. 01, 2021. [Online]. Available: https://europepmc.org/article/med/9350473.

[8]      P. F. Jacques, A. G. Bostom, P. W. F. Wilson, S. Rich, I. H. Rosenberg, and J. Selhub, “Determinants of plasma total homocysteine concentration in the Framingham Offspring cohort,” Am. J. Clin. Nutr., vol. 73, no. 3, pp. 613–621, 2001, doi: 10.1093/ajcn/73.3.613.

[9]      J. Wacker, J. Frühauf, M. Schulz, F. M. Chiwora, J. Volz, and K. Becker, “Riboflavin deficiency and preeclampsia,” Obstet. Gynecol., vol. 96, no. 1, pp. 38–44, Jul. 2000, doi: 10.1016/S0029-7844(00)00847-4.

[10]    J. Schoenen, J. Jacquy, and M. Lenaerts, “Effectiveness of high‐dose riboflavin in migraine prophylaxis A randomized controlled trial,” Neurology, vol. 50, no. 2, pp. 466–470, Feb. 1998, doi: 10.1212/WNL.50.2.466.

[11]    I. Hassan, S. Chibber, A. A. Khan, and I. Naseem, “Riboflavin Ameliorates Cisplatin Induced Toxicities under Photoillumination,” doi: 10.1371/journal.pone.0036273.

[12]    D. A. Kennedy et al., “Folate intake, MTHFR polymorphisms, and the risk of colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis,” J. Cancer Epidemiol., 2012, doi: 10.1155/2012/952508.

[13]    “Riboflavin — Penn State.” https://pennstate.pure.elsevier.com/en/publications/riboflavin.

[14]    M. J. Soares, K. Satyanarayana, M. S. Bamjlt, C. M. Jacob, Y. V. Ramana, and S. S. Rao, “The effect of exercise on the riboflavin status of adult men,” Br. J. Nutr., vol. 69, no. 2, pp. 541–551, Mar. 1993, doi: 10.1079/BJN19930054.

[15]    H. J. Powers, “Current knowledge concerning optimum nutritional status of riboflavin, niacin and pyridoxine,” Proc. Nutr. Soc., vol. 58, no. 2, pp. 435–440, 1999, doi: 10.1017/S0029665199000579.

[16]    P. Heese et al., “Alterations of Homocysteine Serum Levels during Alcohol Withdrawal Are Influenced by Folate and Riboflavin: Results from the German Investigation on Neurobiology in Alcoholism (GINA),” Alcohol Alcohol., vol. 47, no. 5, pp. 497–500, Sep. 2012, doi: 10.1093/ALCALC/AGS058.

[17]    “Riboflavin: MedlinePlus Supplements.” https://medlineplus.gov/druginfo/natural/957.html.

[18]    “Riboflavin | Linus Pauling Institute | Oregon State University.” https://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/riboflavin.

Avatar photo
Mgr. Dominika Janitorová

Odmalička ma fascinovala biológia, a preto som sa ju rozhodla spoznávať aj bližšie. Som vyštudovaná genetička a molekulárna biologička, no v priebehu môjho celého štúdia som si prešla mnohými odvetviami biológie. Venovala som sa najmä vplyvu chemoterapie na rezistenciu nádorových buniek, no stále viac a viac ma fascinoval vplyv látok na celkový stav ľudského organizmu. Už to nie je iba štúdium, ale hobby, ktoré som si veľmi obľúbila a veda sa stala súčasťou môjho života.