Metformín – znižuje riziko úmrtia diabetikov na COVID-19

Tieto závery priniesla najnovšia štúdia publikovaná v žurnále Frontiers in Endocrinology. V štúdii sa spätne pozreli na 25 326 pacientov v rozmedzí od 25. 2. 2020 až do 22. 6. 2020. Z týchto pacientov bolo 24 722 negatívne a 604 pozitívne testovaných na COVID-19. Zistili, že napriek tomu, že v danej oblasti žije len 26% černochov, tvorili až 52% všetkých pozitívnych prípadov. Ďalej z pozitívne testovaných ľudí 70% trpelo vysokým krvným tlakom, 61% malo obezitu a 40% cukrovku. Z pozitívnych pacientov 11% zomrelo, pričom v 93% sa jednalo o ľudí nad 50 rokov. Všimli si, že zvýšené riziko úmrtia majú muži s vysokým krvným tlakom.

Metformín a COVID-19

Ľudia s cukrovkou sa podieľali na 67% všetkých úmrtí, čo naznačuje že cukrovka je značným rizikový faktorom pre COVID-19. Ak bližšie preskúmali cukrovkárov, všimli si, že pacienti liečení metformínom mali 11% riziko úmrtia oproti 24% riziku tých, ktorý daný liek neužívali.

Ako prof. Shalev poznamenal, tak pozitívny efekt metformínu pretrvával aj keď zohľadnili rôzne vekové kategórie, rasy, pohlavia, prítomnosť obezity, vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhania alebo chronického ochorenia obličiek u pacientov.

Podobné výsledky priniesli aj ďalšie výskumy z Číny, Francúzska a analýzy United Health, čo poukazuje na všeobecne prospešný efekt metformínu pri liečbe COVID-19 u osôb s diabetom II. typu.

Metformín

metformín
Autor fotky: Alex Green na Pexels

Je to liek používaný pri liečbe diabetu II. typu. Pomáha znižovať hladinu cukru v krvi na normálnu hladinu u pacientov, pri ktorých sú diétne opatrenia a cvičenie nedostatočné na udržanie normálnej koncentrácie glukózy v krvi. V súvislosti s COVID-19 sa predpokladá, že prispieva k zníženiu úmrtnosti svojimi protizápalovými a antitrombotickými vlastnosťami.

Avatar photo
Mgr. Lukáš Žid, PhD.

Internet je plný protirečivých tvrdení a falošných sľubov, tak som si povedal, že prečo doň nevniesť trochu vedecky overených faktov. Ako vyštudovaný chemik som prišiel do kontaktu aj s biológiou a farmáciou. Venoval som sa štúdiu pokročilých inteligentných nosičov liečiv. Moju pozornosť však upútali aj zaujímavé biochemické procesy v tele, a to akú úlohu v nich zohrávajú jednotlivé vitamíny, minerály a nutrienty. Tento záujem prerástol až vo vášeň a tak vám prinášam nie len články, ale aj funkčné a účinné produkty z oblasti zdravia.